dogoargentinaبهترین روش برای طراحی جلد آلبوم موزیک چیست؟

طراحی کاور موزیک

اگر می خواهید ایده های طراحی کاور یا جلد آلبوم را شروع کنید، بهتر است بهترین روش های زیر را برای کار خود در نظر بگیرید.

تصویر باید منحصر به فرد برای انتشار باشد. از تصاویر یکسان برای آلبوم های مختلف استفاده نکنید، مگر اینکه برای تغییر نام هنرمند یا آلبوم وقت گذاشته باشید. برای مشتریان سردرگمی ایجاد خواهید کرد.

صد در صد گرافیک مجاز برای جلد آلبوم شما مورد نیاز است. اگر اجازه استفاده از یک تصویر دارای حق چاپ را دریافت نکنید، نمی توانید آن را اضافه کنید. حتی اگر چیزی را به

صورت آنلاین خریداری می کنید، باید مجوز را بررسی کنید تا مطمئن شوید که برای استفاده تجاری در دسترس است.

هنر باید متناسب با برند، شخصیت و کار شما باشد. فونت ها، تصاویر و رنگ ها باید نمایانگر جنبه های بصری موسیقی شما باشند.

بهترین روش برایطراحی جلد آلبوم موزیکچیست؟

طراحی کاور موزیک

اگر می خواهید ایده های طراحی کاور یا جلد آلبوم را شروع کنید، بهتر است بهترین روش های زیر را برای کار خود در نظر بگیرید.

تصویر باید منحصر به فرد برای انتشار باشد. از تصاویر یکسان برای آلبوم های مختلف استفاده نکنید، مگر اینکه برای تغییر نام

هنرمند یا آلبوم وقت گذاشته باشید. برای مشتریان سردرگمی ایجاد خواهید کرد.

صد در صد گرافیک مجاز برای جلد آلبوم شما مورد نیاز است. اگر اجازه استفاده از یک تصویر دارای حق چاپ را دریافت نکنید، نمی

توانید آن را اضافه کنید. حتی اگر چیزی را به صورت آنلاین خریداری می کنید، باید مجوز را بررسی کنید تا مطمئن شوید که برای استفاده تجاری در دسترس است.

هنر باید متناسب با برند، شخصیت و کار شما باشد. فونت ها، تصاویر و رنگ ها باید نمایانگر جنبه های بصری موسیقی شما باشند.

کنتراست عنصر ضروری فرآیند خلق یک اثر هنری است. اگر پس زمینه ای شلوغ دارید، اضافه کردن متن به آن معنا ندارد. هیچ کس اطلاعات را در تصویر کوچک نمی بیند.

فونتطراحی جلد آلبومباید به راحتی خوانده شود. اگرچه استفاده از چیز متفاوت یا هنری برای کتیبه جالب است، اما اطلاعات باید خوانا باشند.

گمراه کردن افراد در آلبوم ادای احترام یک اشتباه جدی محسوب می شود. بدون اجازه از اطلاعات یا عکس های اصلی استفاده نکنید و سعی کنید نام خود را بزرگتر از نام شخصی

که کار اصلی را انجام داده است نشان دهید.

کمی اغلب راه طولانی را طی می کند. اگر پوشش شما جلوه های مینیمالیستی را ارائه می دهد، باز هم می تواند به نتیجه ای شیک منجر شود.

منبع:Rival Cover


بهترین روش برای طراحی جلد آلبوم موزیک چیست؟

طراحی کاور موزیک

اگر می خواهید ایده های طراحی کاور یا جلد آلبوم را شروع کنید، بهتر است بهترین روش های زیر را برای کار خود در نظر بگیرید.

تصویر باید منحصر به فرد برای انتشار باشد. از تصاویر یکسان برای آلبوم های مختلف استفاده نکنید، مگر اینکه برای تغییر نام هنرمند یا آلبوم وقت گذاشته باشید. برای مشتریان سردرگمی ایجاد خواهید کرد.

صد در صد گرافیک مجاز برای جلد آلبوم شما مورد نیاز است. اگر اجازه استفاده از یک تصویر دارای حق چاپ را دریافت نکنید، نمی توانید آن را اضافه کنید. حتی اگر چیزی را به

صورت آنلاین خریداری می کنید، باید مجوز را بررسی کنید تا مطمئن شوید که برای استفاده تجاری در دسترس است.

هنر باید متناسب با برند، شخصیت و کار شما باشد. فونت ها، تصاویر و رنگ ها باید نمایانگر جنبه های بصری موسیقی شما باشند.

بهترین روش برای ساخت اثر برای جلدچیست؟

طراحی کاور موزیک

اگر می خواهید ایده های طراحی کاور یا جلد آلبوم را شروع کنید، بهتر است بهترین روش های زیر را برای کار خود در نظر بگیرید.تصویر باید منحصر به فرد برای انتشار باشد. از تصاویر یکسان برای آلبوم های مختلف استفاده نکنید، مگر اینکه برای تغییر نام هنرمند یا آلبوم وقت گذاشته باشید. برای مشتریان سردرگمی ایجاد خواهید کرد.

طراحی کاور موزیک / طراحی جلد آلبوم موزیک

صد در صد گرافیک مجاز برای جلد آلبوم شما مورد نیاز است. اگر اجازه استفاده از یک تصویر دارای حق چاپ را دریافت نکنید، نمی توانید آن را اضافه کنید. حتی اگر چیزی را به صورت آنلاین خریداری می کنید، باید مجوز را بررسی کنید تا مطمئن شوید که برای استفاده تجاری در دسترس است.هنر باید متناسب با برند، شخصیت و کار شما باشد. فونت ها، تصاویر و رنگ ها باید نمایانگر جنبه های بصری موسیقی شما باشند.کنتراست عنصر ضروری فرآیند خلق یک اثر هنری است. اگر پس زمینه ای شلوغ دارید، اضافه کردن متن به آن معنا ندارد. هیچ کس اطلاعات را در تصویر کوچک نمی بیند.فونتطراحی جلد آلبومباید به راحتی خوانده شود. اگرچه استفاده از چیز متفاوت یا هنری برای کتیبه جالب است، اما اطلاعات باید خوانا باشند.

گمراه کردن افراد در آلبوم ادای احترام یک اشتباه جدی محسوب می شود. بدون اجازه از اطلاعات یا عکس های اصلی استفاده نکنید و سعی کنید نام خود را بزرگتر از نام شخصی که کار اصلی را انجام داده است نشان دهید.کمی اغلب راه طولانی را طی می کند. اگر پوشش شما جلوه های مینیمالیستی را ارائه می دهد، باز هم می تواند به نتیجه ای شیک منجر شود.

منبع:Rival Cover


آخرین جستجو ها